ติดต่อโครงการ

กรมทางหลวง

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 1036 โทรสาร : 0 2354 1037

แขวงทางหลวงแพร่

เลขที่ 243 หมู่ที่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ : 0 5451 1574 โทรสาร : 0 5452 2880

บริษัทที่ปรึกษาโครงการ

บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 47 ถนนเทศบาลรังสฤษฎีเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2591-3792 โทรสาร : 0-2591-3733

บริษัท เอ็นทิค จำกัด

3/4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ : 02-379-0141-2 โทรสาร : 02-379-0143-4

บริษัท โปรเฟสชันนัล
เอนจิเนียริ่ง โซลูชั่น (พี.อี.เอส) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ เลขที่ 9/120 หมู่บ้านธนัชชา หมู่ที่4 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2-101-0124